Oil&Vinegar

Bonbondoos Modelmaking van een bonbondoos voor pasta van Oil & Vinegar in opdracht van fotograaf Marc van Oenen. Doel: fotoshoot.