Adidas Air

Adidas balletjes
Modelmaking van grote oplage gekleurde kunststof balletjes in opdracht van Jelier & Schaaf.
Doel: fotoshoot.